top corner

Affiliation


 
City Club Address
JAIPUR jain Farms & Resorts LTD.

L-6,Krishna Marg,
C-Scheme, Jaipur-302005
Ph.:0141-377734/377518

  Jai Club

MahavirMarg,C-Scheme, Jaipur-302001
Ph.:2372321,2372322,2372351,2372366            
E-mail.:jaiclub@hotmail.com

 

  jaipur Club LTD.

Opp.P.W.D.Office,Jacob Road
Jaipur-302006
ph.:0141-5101691,5101686,5101689
Fax.:0141-5101690
E-mail.:jaipurclubtd@gmail.com

 

JAISALMER Jaisal Club LTD.

Jethwai Road, Jaisalmer-345001
ph.:+91-299-254999,255555
Fax.:+91-291-2435349
E-mail.:backstone@mailinfinity.com

Jallendhar Jallandhar Gymkhana

Model Town Road,Jallandhar
ph.:2458054,2457498
E-mail.:info@jullundurgymkhana.org
WebSite.:www.jullundurgymkhana.org

Jamshedpur Beldih Club Ltd.

Beldih Triangle, Northern Tower. Bistupur.

jamshedpur, Jharkhand 831001

Ph:0657 2223439, 2143065

E-mail: info@beldihclub

  Golmuri Club LTD.

NildhiGolmuri, Jameshdpur,Jharkhand-831003
Ph.:0916572268971

Jodhpur Umed Club LTD.

Gausala Ground,Jodhpur-342006
ph.:0291-2511010,2619999,2629999
Fax.:091-291-2512024        
E-mail.:umedclub@sify.com

  Utamber Club

Rai-ka-Bagh,Jodhpur-324006
ph.:+91-291-3091116,2510274
Fax.:+91-291-2510209
E-mail.:theutamberclub@utamberclub.com
utamber@datainfosys.net
WebSite.:www.theutamberclub.com
                                

  jodhpur Gymkhana Club

(The Shikargarh Palace)
Shikargarh,Jodhapur-342011
ph.:+91-291-3096359,+91-291-251489
Fax.:+91-291-2511489

botton-corner